Om Klimatgalleriet

Klimatgalleriet är en mötesplats för klimatsmarta idéer för samhällets rumsliga utveckling. Syftet är att inspirera till nytänkande sätt att bidra till klimatomställningen.

Tävling 2021

24 maj till 15 september pågår en idétävling inom arkitektur, design och stadsutveckling.
Läs mer i tävlingsprogrammet (pdf).

Juryn

Anna Bergström – återbrukskonsult
Katarina Luhr – miljö- och klimatborgarråd, Stockholms stad
Jonas Olsson – vd, Stiftelsen Svensk Industridesign
Einar Rodhe – arkitekt, Norell/Rodhe, Konstfack
Jan Christian Vestre – vd, Vestre

Sponsorer

Ett stort tack till: