Välkommen till Klimatgalleriet!

Klimatgalleriet är en nystartad mötesplats för hållbara idéer, initiativ och projekt för samhällets rumsliga utveckling. Galleriet arrangerar årligen en idétävling där alla med intresse för klimatfrågor och samhällets rumsliga utveckling är välkomna att delta. Syftet med tävlingen är att fånga upp nytänkande idéer för hur byggbranschen kan minska sitt klimatavtryck samt att sprida dem inom branschen. 

Utformningen av våra städer och samhällen påverkar i hög grad vår möjlighet att leva hållbart. Byggsektorn står idag för runt 20 procent av utsläppen av växthusgaser, och nästan dubbelt så mycket om man räknar in tillverkning av byggmaterial i andra länder.
Bidragen, som finns att ta del av på hemsidan och på instagram.COM/klimatgalleriet, tänker utanför, innanför och bortom boxen och spänner över områden som arkitektur, formgivning och social innovation.


DELTA I ÅRETS TÄVLING, LADDA HEM PROGRAMMET HÄR  >>

Tävlingsprogram Klimatgalleriet 2022