Välkommen på vernissage!

Inspireras av 23 kreativa idéer som försöker hitta klimatvinster med nytänkande angreppssätt. Bidragen i Klimatgalleriets första idétävling tänker utanför, innanför och bortom boxen och spänner över områden som arkitektur, formgivning och social innovation.

Utformningen av våra städer och samhällen påverkar i hög grad vår möjlighet att leva hållbart. Byggsektorn står idag för runt 20 procent av utsläppen av växthusgaser, och nästan dubbelt så mycket om man räknar in tillverkning av byggmaterial i andra länder.
Klimatgalleriet arrangerade i våras en idétävling för alla med intresse för klimatfrågor och samhällets rumsliga utveckling. Syftet med tävlingen var att fånga upp nytänkande idéer för hur byggbranschen kan minska sitt klimatavtryck samt att sprida dem inom branschen. Tävlingsuppgiften var att identifiera en lokal, nationell eller global utmaning inom klimatarbetet samt presentera en gestaltning eller idé som ger svar på den valda utmaningen.De 23 tävlingsbidragen behandlar allt från stadsbyggnad, boendestrukturer, byggnadstekniska lösningar, avfalls-och vattenhantering till delaktighet och utanförskap, produktutveckling, politisk aktion och nytänkande inom metod- och processverktyg.
På Sergels torg är ett platssamverkansprojekt mellan Stockholms stad, lokala fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle: ”Tillsammans skapar vi ett levande Sergels torg där människor trivs och vistas. Vi gör det genom att under stora delar av året tillföra vistelseytor, konst, kultur och aktiviteter i det offentliga rummet, gratis för alla och skapat av många.”